Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
lytte [bokmål/riksmål/nynorsk]    Oppfatte lyd av noe, høre.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lytte [norsk]    bealljebealástaddat [samisk]   (v) (-tt-); //bealljeskaddarastit 'lytte oppmerksomt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lytte [norsk]    guldalit [samisk]   (v) /???
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
flytte [norsk]    roam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytte [norsk]    float [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lytteluke [norsk]    Et avlukke med en luke ut til salen hvor maskinisten kan få et inntrykk av filmfremføringen i salen uten å gå for langt og uten at støyen fra kinomaskinen når ut i salen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
forskyve, flytte [norsk]    displace [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
avskjære, avlytte [norsk]    intercept [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen