Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
máksit [samisk]    betale [norsk]   (v) (-vss-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
máksit [samisk]    komme på [norsk]   (vfr) (-vss-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: ollugo dat šaddá, maid mun lean dutnje velggolaš 'hva kommer det på, som jeg er skyldig deg?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
máksit [samisk]    koste [norsk]   (v) (-vss-), jf betale
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune