Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
márrat; šoavvat [samisk]    bruse [norsk]   (v) 1. (-r-); 2. //NL107 (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune