Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
máttahaddat [samisk]    rothugge [norsk]   (v) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune