Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
machine [engelsk]    maskin
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
machine [fransk]    maskin
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
machine [nederlandsk]    maskin
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
state machine [engelsk]    tilstandsmaskin [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Sewing machine [engelsk]    symaskin [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
virtual machine [engelsk]    virtuell maskin [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
virtual machine [engelsk]    vm [akronym]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
virtual machine [engelsk]    virtuell maskin [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
abstract machine [engelsk]    abstrakt maskin [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
low field machine [engelsk]    svakfeltmaskin [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Dishwashing machine [engelsk]    Escariorium lavator [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
A god from a machine [engelsk]    Deus ex machina [latin]   A contrived or artificial solution.
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
java virtual machine [engelsk]    virtuell javamaskin [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Java Virtual Machine [norsk]    Java Virtual Machine [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft Java Virtual Machine [norsk]    Microsoft Java Virtual Machine [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft