Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
made – dade, madi - dadi [samisk]    jo - desto [norsk]   (konj)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune