Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
mail [norsk]    e-post, e-brev, e-melding [avløserord]   jf. e-mail
Norske avløserord for importord © Språkrådet
mail [engelsk]    post, e-post, brev, e-brev [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mail [engelsk]    sende [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 47 omtrentlig(e)
maile [norsk]    sende e-post, e-poste [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
email [engelsk]    e-post, e-brev, brev, post [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
e-mail [norsk]    jf. mail
Norske avløserord for importord © Språkrådet
e-mail [engelsk]    e-post [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailbox [engelsk]    postkasse, innboks [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Hotmail [norsk]    Hotmail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailbox [engelsk]    postboks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailbox [engelsk]    postboks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailbomb [engelsk]    e-postbombe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
junk mail [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail user [engelsk]    e-postbruker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
voice mail [norsk]    talepost [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
mail merge [engelsk]    utskriftsfletting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
voice mail [engelsk]    talemelding/telefonsvarer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Direct Mail [engelsk]    Direktereklame [norsk]   DM [Forkortelse]   Bearbeiding av potensielle kunder gjennom direkte henvendelser i form av eksempelvis brev, faks eller e-post (i motsetning til generell reklame i form av annonser, brosjyre eller lignende), rettet mot et bestemt kundesegment. Mottagerne velges vanligvis ut fra definerte demografiske kriterier (bosted, alder, kjønn osv.).
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
direct mail [norsk]    direktereklame [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
mailinglist [engelsk]    distribusjonsliste, e-postliste, diskusjonsliste [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
direct mail [engelsk]    direktereklame [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
junk e-mail [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail system [engelsk]    e-postsystem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Squirrelmail [norsk]    et web basert e-post program.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
mailing list [norsk]    adresseliste, (e-)postliste, utsendingsliste [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
mail contact [engelsk]    e-postkontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailbox user [engelsk]    postboksbruker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailing list [engelsk]    adresseliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spoofed mail [engelsk]    forfalsket e-postmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Mail [norsk]    Windows Mail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direct e-mail [engelsk]    direkte e-post [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail relaying [engelsk]    relésending av e-post [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailbox store [engelsk]    postbokslager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailing label [engelsk]    adresseetikett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mailed sculpin [engelsk]    Grønlandsknurrulke  [norsk]   Triglops nybelini [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
mail responder [engelsk]    postsvarer [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mail recipient [engelsk]    e-postmottaker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Save As E-mail [engelsk]    Lagre som e-post [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailing address [engelsk]    postadresse, leveringsadresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail merge field [engelsk]    flettefelt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mail-enabled object [engelsk]    e-postobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mailing List Manager [engelsk]    Adresselistebehandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail delivery service [engelsk]    e-postleveringstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mailbox delivery queue [engelsk]    leveringskø for postboks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
The check is in the mail [engelsk]    Perscriptio in manibus tabellariorum est [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The check is in the mail [engelsk]    Prescriptio in manibus tabellariorium est [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Collect Data Through E-mail [engelsk]    Datainnsamling via e-post [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
unsolicited commercial e-mail [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail-enabled universal security group [engelsk]    e-postaktivert universal sikkerhetsgruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail-enabled universal distribution group [engelsk]    e-postaktivert universal distribusjonsgruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft