Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
mangfold [norsk]    šláddjiivuohta, nálláivuohta, girjáivuohta [samisk]   (s) 3. (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
mangfoldighet [norsk]    diversity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
mangfoldiggjør [norsk]    multiply [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mangfoldighet(en) [norsk]    manifold [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO