Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
mann [bokmål/nynorsk]    (vaksen) person av hankjønn gift mann Hils på mannen min! (utellelig) person som er med i eit lag Vi var fire mann på flyttebilen. personar i faste uttrykk og samansetjingar, t.d. formann
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
mann [norsk]    Vir, viri [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
mann [norsk]    dievdu, dievdoolmmoš, olmmái [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 53 omtrentlig(e)
Manni [samisk]    Egg [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
manner [engelsk]    måte; fremtreden, oppførsel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Mannan [samisk]    Har dratt [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
mannji [kåfjordsamisk]    svigerdatter [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
mannat [samisk]    fare [norsk]   (v) (-n-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798(Sv): vájildit ’fare hurtig av sted’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Daumann [norsk]    Ekstra lodd på ankerline/kjetting. Gjør trekket fra båten mer vannrett og gir bedre feste i bunnen ved at trekket i ankeret/dreggen ikke blir for stort slik at man river dette løs fra bunnen.
Maritim ordliste © MaritimStart
Manntau [norsk]    Det samme som holde tau.
Maritim ordliste © MaritimStart
legmann [norsk]    layman [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Tiemann [norsk]    Et kateter beregnet til menn med trange passasjer i urinrøret. Spissen er lett buet og avsmalnet
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
amtmann [norsk]    antamán'ni [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-862: (-nn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Lensmann [norsk]    The Norwegian sheriff
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Varamann [norsk]    Deputy [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Mannlokk [norsk]    Mannhull, rundt el. ovalt hull i dekk, tanktopp el. l. på skip, så stort at en mann så vidt får adgang for rengjøring, inspeksjon m.m. Dekkes og tettes med et mannlokk.
Maritim ordliste © MaritimStart
Vindmann [norsk]    Anordning, gj. en trekt som brukes for å lede vind/trekk inn i et rom, for eksempel en lugar.
Maritim ordliste © MaritimStart
rådmann [norsk]    chief municipal executive [engelsk]   (formannskapsmodell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Manntall [norsk]    er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Mantallet er basert på de som er registrert som innbyggere i en kommune 31. mai i år. Selv om du har flyttet etter denne datoen, gjelder din stemme for den kommunen du bodde i 31. mai.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Baugmann [norsk]    En som er ansvarlig for alt foran masten. Det vil si sette opp seil i fordekket og klatre i riggen.Fordekksgast.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Mannitol [norsk]    E421 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Mannitol [norsk]    E421 [E-stoff]   konsistensmiddel , søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Nordmann [norsk]    Daza [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
ektemann [norsk]    boadnji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lensmann [norsk]    leanut [kåfjordsamisk]   (pl.: leanuhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Båtsmann [norsk]    Båtsmann (bås), arbeidsleder på dekk. Gjerne en eldre, erfaren sjømann.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lyktemann [norsk]    Hinkypunk [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
kjøpmann [norsk]    giehmánni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kjøpmann [norsk]    giehmán'ni [samisk]   (s) (-nn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fylkesmann [norsk]    county governor [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
finansmann [norsk]    financier [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Embetsmann [norsk]    Med embetsmann menes den som er utnevt av Kongen og gitt bestalling som emb..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
mellommann [norsk]    intermediary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
manndaling [norsk]    olmmáivákkit [kåfjordsamisk]   (pl.: olmmáivákkihat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
manndraper [norsk]    olmmošgoddi [samisk]   (s) (=)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Scheuermann [norsk]    Scheuermann [engelsk]   Sheuermann er en tilstand med framoverkrumning av ryggen på grunn av en endring (kileform) av en eller flere virvellegemer i ryggraden.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
handelsmann [norsk]    gávpealmmái; gávpeolmmái [samisk]   (s) 1. (-lbmá-); 2. (-lbmá-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Partiformann [norsk]    Party leader [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
tjenestemann [norsk]    official [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Ola nordmann [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gjerningsmann [norsk]    perpetrator [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
gjerningsmann [norsk]    perpetrator [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Kari nordmann [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fylkesrådmann [norsk]    chief county executive [engelsk]   (tradisjonell modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkesrådmann [norsk]    county governor [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Mann's Dwarf Gecko [engelsk]    Lygodactylus manni [latin]   Singles were seen at our lodge in Kakamega Forest 25/11 and 26/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mannitolheksanitrat [norsk]     Heksanitromannitol, Nitromannit [synonym]   molekylformel: C6H8N6O15
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Manner of operation [engelsk]    Modus agendi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
kjøpmann, handelsmann [norsk]    merchant [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
manndauden/mannedauden [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
e-taljist, nettkjøpmann [avløserord]    e-tailer [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Mannlige kjønnsorganer  [norsk]    Både ytre og indre kjønnsorganer. De indre er sædblæren, prostatakjertelen, sædlederen, og testiklene. I tillegg urinblæren og urinlederen. Testiklene ligger inne i pungen, mens resten av organene ligger inne i kroppen, i underlivet. De ytre kjønnsorganene består av penis og pungen. Vanlige ord på de mannlige kjønnsorganene er pikken, kuken, stanga, staven (om penis), ballene, steinene, kulene (om testiklene) og balla, påsan, sekken (om pungen).
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
vis, klok; salvie; vismann [norsk]    sage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
søppeltømmer, søppelmann [norsk]    garbage collector [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gallionsfigur; toppfigur; stråmann [norsk]    figurehead [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
arbeidsleder, inspektør, kontrollør, tilsynsmann [norsk]    supervisor [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen