Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
mannat [samisk]    fare [norsk]   (v) (-n-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798(Sv): vájildit ’fare hurtig av sted’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
heakka ala mannat [samisk]    gå på livet løs [norsk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune