Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
mark [bokmål]    Dyrket område, beiteland. Jordskorpe Sted der det har foregått et slag Utmark Høyt over Betlehems marker Toner den utover jord  – «Høyt over himmelens stjerner», Maria Haukaas Mittet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
mark [engelsk]    (skolevesen) karakter (britisk engelsk) kjennetegn merke (eksempelvis varemerke) (sport) startlinje
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
mark [engelsk]    se select
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Mark [forkortelse/akronym]    Markus-evangeliet [norsk]   (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mark [forkortelse]    Markus [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 92 omtrentlig(e)
MARKT [eurojargon]    det indre marked og tjenester [norsk]   Internal Market and Services [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
marker [engelsk]    markeringstråd [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Marked [norsk]    Market [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Utmark [norsk]    Outlying field
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
marked [norsk]    market [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
markup [engelsk]    prispåslag [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
remark [engelsk]    replikk [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Utmark [norsk]    Friluftsloven § 1a regner opp hva som er innmark, mens andre arealer er ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
marker [engelsk]    indikator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markup [engelsk]    påslag [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
marked [norsk]    marked el. marknad [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Innmark [norsk]    Friluftsloven § 1 a definerer hva som er innmark, mens andre areale..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
markør [norsk]    cursor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Danmark [norsk]    Denmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markere [norsk]    tag [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markmus [norsk]    rássesáhpán [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Finnmark [norsk]    County in the north of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bookmark [norsk]    bokmerke, favoritt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bookmark [engelsk]    bokmerke [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bookmark [engelsk]    arkivere som bokmerke, bokmerke, sette et bokmerke [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bookmark [engelsk]    bokmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bladmark [norsk]    lastamáhtu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Benchmark [norsk]    Sammenligningsgrunnlag. Mest brukt for å sammenligne avkastningen i et fond med avkastningen i et utvalg verdipapirer som gjenspeiler fondets risikoprofil og porteføljesammensetning. Ofte kalt referanseindeks.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Meitemark [norsk]    Earthworm [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Benchmark [norsk]    Et mål på maskinvare og/eller programvare etter gitte kriterier som for eksempel hastighet og ytelse.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
marketing [engelsk]    markedsføring [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
benchmark [norsk]    referansenivå, -norm, -verdi, styringsmål, (allment/nær.liv); fastmerke (landmåling) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
marketing [norsk]    markedsføring [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
benchmark [engelsk]    ytelsestest [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
benchmark [norsk]    benchmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
crop mark [engelsk]    beskjæringsmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mark read [engelsk]    marker som lest [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
watermark [engelsk]    vannmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dark Mark [engelsk]    Mørkets merke [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
mark, orm [norsk]    máhtu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
diagramark [norsk]    chart sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
check mark [engelsk]    merke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
slash mark [engelsk]    skråstrek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tyske mark [norsk]    DM el. dmk [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
marketplace [engelsk]    markedsplass [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Evans, Mark [engelsk]    Eving, Markus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Markedsrente [norsk]    Uttrykk for det alminnelige rentenivået i markedet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Market Maker [norsk]    Foretak som stiller både kjøps- og salgskurser på gitte verdipapirer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Market share [engelsk]    Antallet av individuelle paneler sortert etter størrelse, tilgjengelig for salg fra den enkelte leverandør som en prosentandel av den totale URF-beholdningen.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
markedsandel [norsk]    market share [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Markpiplerke [norsk]    Tawny Pipit [engelsk]   Anthus campestris [latin]   Sett daglig i Keoladeo og Bund Baretha med mellom ett og tre ind. Også en ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
markjordbær [norsk]    wild strawberry [engelsk]   fraise des bois [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Markedskanal [norsk]    Channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
comment mark [engelsk]    kommentarmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
No watermark [engelsk]    Uten vannmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service mark [engelsk]    servicemerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Market Maker [norsk]    Foretak eller privatperson som mot lavere transaksjonskostnader har forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgskurs i angitte opsjons-, forward eller futuresserier med en maksimal forskjell mellom kjøps- og salgskurs samt minimum volum. En market maker handler alltid for egen regning.
Derivatordliste © Oslo Børs
markjordbær [norsk]    gáiccamuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Markedsrisiko [norsk]    Risikoen for svingninger i kursverdien. Er risikoen høy, betyr det at kursene kan svinge mye opp og ned. Er risikoen lav, svinger kursene mindre opp og ned. Høyere risiko medfører vanligvis høyere avkastning over tid.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
markeringslys [norsk]    Grønne lys plassert over utganger/nødutganger.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Mark as Final [engelsk]    Merk som endelig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
question mark [engelsk]    spørsmålstegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revision mark [engelsk]    korrekturmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Markedsanalyse [norsk]    Oversikt over alle vesentlig forhold om markedet og kundene, herunder også konkurrenter. Det kan være markedsstørrelse, priser, fortjeneste, kvalitetskrav, produktegenskaper, kapasitetskrav, distribusjonskanaler, markedsandel, avtaler, allianser - kort sagt alt du bør vite om markedet for å kunne ta riktige beslutninger.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Markedssegment [norsk]    Inndeling av det totale markedet i deler (segmenter eller kundegrupper). Hvert segment kjennetegnes ved spesielle krav, eller produktenes eller tjenestenes egenskaper.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
market economy [engelsk]    markedsøkonomi [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
markedsføring [avløserord]    telemarketing [norsk]   (over telefon)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
markedssegment [norsk]    market segment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markup balloon [engelsk]    markeringsboble [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
paragraph mark [engelsk]    avsnittsmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nedre Telemark [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
PLATE PÅ MARK [norsk]    En løsning der man bygger uten kjeller og setter huset «rett på bakken».
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Markedsoppgjør [norsk]    Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av futures på bakgrunn av endringer i sluttkurs for futureserien. Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av variasjonsmarginen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
markørdatatype [norsk]    cursor data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Markedsoppgjør [norsk]    Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av futures på bakgrunn av endringer i sluttkurs for futureserien, også kalt "marking-to-market". Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av variasjonsmarginen.
Derivatordliste © Oslo Børs
diacritical mark [engelsk]    diakritisk merke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markup container [engelsk]    kodebeholder, kodebeholder [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markinträng [svensk]    graving [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Markør kromosom [norsk]    Et kromosom avvik hvor en har en ekstra kromosom bit i tillegg til de 46 normale kromosomene. Den ekstra kromosom biten kalles markør.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
markeringsfirkant [norsk]    selection rectangle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markeringsfletting [norsk]    sample merged [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
marker etter farge [norsk]    select by colour [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
markeringsverktøy [norsk]    selection tool [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Kongeriket Danmark [norsk]    Kingdom of Denmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
marketing campaign [engelsk]    markedsføringskampanje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Marketing Campaign [engelsk]    Markedsføringskampanje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markeringshåndtak [norsk]    selection handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
check mark/checkmark [engelsk]    hake [norsk]   (ofte en grønn «v» som kan bety «OK» el)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
markeringsavslutning [norsk]    active end [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Marketing Automation [engelsk]    Markedsføringsstøtte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Outlook E-Mail Postmark [engelsk]    Outlook-e-poststempel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Markedstekniske faktorer [norsk]    Uttrykker det generelle kursnivå, markedets størrelse i det enkelte papir osv. Et viktig moment er også avkastningen for alternative investeringsmuligheter.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Markham’s Storm-Petrel [engelsk]    Perustormsvale [norsk]   Oceanodroma markhami [latin]   20 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Markedsmisbruksdirektivet [norsk]    2003/6/EC [direktivkode]   Directive 2003/6/EC of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse). Official Journal L 096/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Marketing Campaign Planning [engelsk]    Planlegging av markedsføringskampanje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Marketing Event Planning and Execution [engelsk]    Planlegging og utføring av markedsføringsarrangement [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Something said in passing - parenthetical remark [engelsk]    Obiter dictum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom