Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
med nød og neppe [norsk]    heahti heahti, heahti de heahti [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune