Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
promedikament [norsk]    pro drug [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
smalt legemiddel, fåbrukermedikament [avløserord]    orphan drug [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet