Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Ting meetings [engelsk]    tingmøter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
joint meetings [engelsk]    fellesmøter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee meetings [engelsk]    komitésamlinger [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
meetings are presided over [engelsk]    lede; møter ledes [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
meetings are presided over [engelsk]    møter ledes [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget