Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
havmenn [norsk]    mermen [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
jo menn [norsk]    (når brukt på samme måte som ja menn: jo så menn skal du det!)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mennesker [norsk]    People [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
takstmenn [norsk]    insurance adjusters [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Tømmermenn [norsk]    Hangover [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
menneskelighet [norsk]    humanness [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Mennskesønnen [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
menneskelig kapital [norsk]    human capital [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Team valg og domsmenn [norsk]    Elections and Lay Judges Unit [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
likestilling mellom kvinner og menn [norsk]    gender equality [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
menneskeheten; menneskekjærlighet, (med)menneskelighet [norsk]    humanity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no