Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
moarahagat [samisk]    isstykker [norsk]   (s) (pl) 'isstykker i råk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune