Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
morrašis [samisk]    bedrøvet [norsk]   (a) (lok av moraš ’sorg’) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798(Sv): vájis
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune