Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
motsette seg [norsk]    vuostehágostit [samisk]   (refl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
motsette seg, opponere mot [norsk]    oppose [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no