Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
mun meinen vuolgit guossài ja kànskje juhkat [samisk]    skal på besøk og kanskje drikke [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind