Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
munn [bokmål/nynorsk]    kroppsopning som mange dyr bruker for å ta til seg næring, første del av fordøyelsessystemet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
munn [estisk]    kukk, pikk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
munn [norsk]    Os, oris [latin]   (gr. syn.: Stoma)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Munn [norsk]    Njalbmi [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
munn [norsk]    njálbmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
munn [norsk]    njálbmi [samisk]   (s) (-lmm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
munning [norsk]    (valgfritt -a/-en mot før bare -en
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ormmunn [norsk]    Parselmouth [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
munnfull [norsk]    njálmmedievva [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-478: (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Munnharpe [norsk]    Small Norwegian mouth guitar
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
munnstykke [norsk]    veardi [samisk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)847: (-rdd-) (på pipe, blåseinstrument ol)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
åpning, munn [norsk]    Stoma, -atis [gresk]   (lat. syn.: Os)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Uglefroskemunn [norsk]    Tawny Frogmouth [engelsk]   Podargus strigoides [latin]   1 på reir Duck Creek Track 22.11. og 1 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11. Begge ind var av den grå formen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kjempefroskemunn [norsk]    Papuan Frogmouth [engelsk]   Podargus papuensis [latin]   1 Kingfisher Park 13.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
munn-til-munn-metoden  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad