Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
muskel [bokmål/nynorsk]    En samling fibrer som gjør at mennesker og dyr kan røre seg.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
muskel [dansk]    muskel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
muskel [svensk]    muskel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
muskel [norsk]    Mys, myos [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
muskel [norsk]    deahkki [samisk]   (s) (-hk-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-163: deahkáiduvvat 'få muskler'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
muskel- [norsk]    Myo- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
setemuskel [norsk]    gluteus [med. el. latin]   Muskelgruppe, som består av den lille, den mellomstore og den store setemuskel. Fester mellom hoftebeinhet og lårbeinet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
mus, muskel [norsk]    Mus, -ris [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lukkemuskel [norsk]    Sphincter, -teris [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
muskelhinne [norsk]    fascie [med. el. latin]   Hinne som kler alle muskler. Hinnen består av bindevev, og går over i sener i muskelens ender.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
brystmuskel [norsk]    musculus pectoralis [med. el. latin]   M. pectoralis major og minor (den store og lille brystmuskel) er i hovedsak ansvarlige for å innadrotere skulderleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lendemuskel [norsk]    psoas [med. el. latin]   Henholdsvis den lille (minor) og den store (major) lendemuskelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lukkemuskel [norsk]    sphincter [engelsk]   sphincter [med. el. latin]   Muskel rundt en åpning eller en munning, for eksempel rundt endetarmsåpningen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kjøtt, muskel [norsk]    Sarx, sarkos [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Muskeldystrofi [norsk]    En gruppe nedarvete sykdommer med nedbryting og svinn av muskelvevet og kraftløshet, uten av noe er galt i nervesystemet.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Abdominal muskel [norsk]    Musklene i området rundt magen
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
sfinkter, lukkemuskel [norsk]    sphincter [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tohodete tykkleggsmuskel [norsk]    gastrocnemius [med. el. latin]   Muskel som fester øverst på leggbeinet og som løper sammen i achillessenen og fester på hælbeinet. Muskelen er ansvarlig for plantarbøying av ankelleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no