Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Mycteria ibis [latin]    Gulnebbstork [norsk]   Yellow-billed Stork [engelsk]   Common the first two weeks of the trip with up to 25 birds in 1 day (20/11, Lake Nakuru). Largely absent at Mt. Kenya and Kakamega Forest and on the extention week only seen on 3/12 (10 birds at the Sabaki River and Mida Creek).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jabiru mycteria [latin]    Jabirustork [norsk]   Jabiru [engelsk]   1 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mycteria americana [latin]    Amerikastork [norsk]   Wood Stork [engelsk]   7 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mycteria americana [latin]    Amerikastork [norsk]   Wood Stork [engelsk]   1 Calilegua 15.11., relativt vanlig Ibera 29.-30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mycteria leucocephala [latin]    Beltestork [norsk]   Painted Stork [engelsk]   Mellom tre og ti ind. sett daglig i Keoladeo. Dette er et sørgelig antall; normalt på denne tiden ville flere tusen par vært i gang med hekking! Foruten disse ble tre beltestorker sett underveis til Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no