Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
nær [norsk]    nary [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nær [norsk]    lahka [samisk]   (pos)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 36 omtrentlig(e)
unær [norsk]    unary [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
binær [norsk]    binary [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
binær [norsk]    binary [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Nærhet [norsk]    Nearness [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
nærhet [norsk]    proximity [engelsk]   (close p. = umiddelbar n.)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nærhet [norsk]    lahkavuohta [samisk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
nærvær [norsk]    presence [engelsk]   IKKE tilstedeværelse
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Aksjonær [norsk]    En som eier aksjer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Nærradio [norsk]    Local radio [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
aksjonær [norsk]    shareholder [engelsk]   stockholder [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Millionær [norsk]    Millionaire [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
nærbutikk [norsk]    neighbourhood shop [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
næringsliv [norsk]    Enterprise and Industry [engelsk]   ENTR [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
næringsliv [norsk]    business and industry [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
nærsynthet [norsk]    (se myopi)
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
nærsynthet [norsk]    myopi [med. el. latin]   Lyset brytes altfor kraftig i øyet, slik at brennpunktet faller foran netthinnen (retina). Dette kan rettes på ved å plassere konkave (sprede-) linser foran øyet, i form av briller eller kontaklinser. Tilstanden skyldes at øyet har blitt ovalt og for langt i formen. Ved alvorlig nærsynthet, myopia gravis, har øyet abnormt stor diameter og glasslegemet og øyehinnene er sykelig forandret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nærliggende [norsk]    adjacent [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kommisjonær [norsk]    er en person som driver kommisjonshandel: kommisjonær for Norsk Tipping
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Næringsetaten [norsk]    Agency for Business Development Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
næringsfrihet [norsk]    free enterprise [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Næringskomiteen [norsk]    Standing Committee on Business and Industry [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Næringskomiteen [norsk]    Standing Committee on Business and Industry [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
nærmere instruks [norsk]    specific instructions [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
nærvær; påhør [norsk]    presence [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Nærhetskompetanse [norsk]    Subsidiary powers [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Nærhetsprinsippet [norsk]    Principle of subsidiarity [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
nær ved, tett ved [norsk]    Juxta- [latin]   , prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sittestilling på knær [norsk]    Seiza [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Nærings- og handelsminister [norsk]    Minister of Trade and Industry [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
nærvær; fremmøte, besøk [norsk]    attendance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nærbrønnsone, nær hullet [norsk]    near wellbore area [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Nærings- og handelsdepartementet [norsk]    Ministry of Trade and Industry [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet [norsk]    NHD [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Næringslivets Hovedorganisasjon [norsk]    NHO [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
nære - næret/nærte - næret/nært [norsk]    (livnære; ha)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Nærings- og handelsdepartementet  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad