Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
nabo [bokmål/nynorsk]    en som bor i nærheten, eller i samme veg, med eiendom like inntil den man omtaler en som du bare ser hvis du forlater huset (grafteori) om to kanter: som går til/fra samme node; om to noder/hjørner: som er forbundet av en kant
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
nabo [dansk]    nabo
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
nabo [norsk]    gránne [kåfjordsamisk]   (pl.: gránnet)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
nabolag [norsk]    hood [engelsk]   caserio [spansk]   Nabolaget, The hood, el barrio, the projects.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
nabohus [norsk]    gránnesiida [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
nabogrunn [norsk]    adjoining land [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
nabogrense [norsk]    boundary of adjoining property [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
nabovarsel [norsk]    notice to neighbours [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Nabovarsel [norsk]    I forbindelse med innsending av byggemelding, byggesøknad, søknad om deling eller bruksendring av en eiendom skal naboer og gjenboere varsles om byggearbeider. Dette skjer på et eget skjema. Fristen for å komme med merknader til søknader er vanligvis to uker.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Nabokrangel [norsk]    Quarrel between neighbours
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
nabomatrise [norsk]    adjacency matrix [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
Naboavstand [norsk]    Hovedregel er at frittliggende bygning ikke skal ligge nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
naboer og gjenboere [norsk]    adjoining and opposite neighbours [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet