Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
nappe [engelsk]    (skyve)dekke [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
nappe [norsk]    gavvit [samisk]   (v) (v-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-217: gavvit guolggaid 'nappe av hårstrå' narr (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-95:buddostat (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
rykke, nappe [norsk]    yank [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fange (inn), fange opp, snappe [norsk]    grab [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no