Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
navddis [samisk]    besværlig [norsk]   (a) (-vdás-, att navddis ~navddes) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)28: ii oro leamen garra biegga, muhto lea liikká nu navddis suhkat 'det synes ikke å være sterk vind, men likevel er det tungt å ro'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune