Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
navle [norsk]    Umbilicus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
navle [kåfjordsamisk]    náhpi [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
navle [norsk]    náhpi [samisk]   (s) (-b-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-96: buggenáhpi 'navlebrokk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
navlestreng [kåfjordsamisk]    náhpečoalli [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
navlesnorsfremfall [med. el. latin]    Tilstand der navlesnoren ved fødselen kommer foran fosteret, slik at gassutvekslingen mellom fosteret og moren vanskelig- eller, i verste fall, umuliggjøres. Noen ganger kan dette føre til hjerneskade eller også død hos fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no