Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
njalain leat [samisk]    oppskrubbet [norsk]   (a) //nálaid vuolde leat ' være oppskrubbet' //njalain leat (idem)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune