Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
njazzasan [samisk]    opprevet [norsk]   (a) //njazzasit 'bli opprevet' //njazzasan hávit 'opprevne så'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune