Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
njuohkánit [samisk]    gi etter [norsk]   (vfr) // cuolbma luoitá 'knuten gir etter'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune