Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
njuolastit [samisk]    pile [norsk]   (v) //guolli njuolastii geadggi vuollái 'fisken pilte innunder steinen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune