Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
nyre [bokmål]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
nyre [norsk]    Nephros [gresk]   (lat. syn.: Ren)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
nyre [norsk]    Ren, renis [latin]   (gr. syn.: Nephros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
nyre [norsk]    kidney [engelsk]   rognon [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
nyre [norsk]    kidney [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nyre [norsk]    monin; monimuš [samisk]   (s) monin (-m-); monimuš (-cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
Nyrer [norsk]    To bønneformede organer i lumbalregionen som filtrerer blodet for avfallstoffer og utskiller urin
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
binyre [norsk]    glandulae suprarenalis [med. el. latin]   En kjertel som sitter på toppen av begge nyrene. Er inndelt i to, med en margdel og en barkdel. Margdelen produserer adrenalin og noradrenalin. I barkdelen produseres kortikosteroider.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bi-nyre [norsk]    adrenal [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sekknyre [norsk]    hydronefrose [med. el. latin]   Tilstand der nyren er forstørret p.g.a. tilstopning i de nedre urinveier. Forstørrelsen skyldes da opphopning av væske/urin.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nyrelege [norsk]    nefrolog [med. el. latin]   Lege med nyrer og nyresykdommer som spesialfelt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nyrekreft [norsk]    cancer renis [med. el. latin]   Ondartet kreft i nyrene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nyrestein [norsk]    moninruhci [samisk]   (s) (-z-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
nyrebekken [norsk]    renal pelvis [med. el. latin]   Del av nyren der urinen samler seg før den går over i urinlederne som går til urinblæren.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nyrebetennelse [norsk]    glomerulonefritt [med. el. latin]   Tilstand der nyrens funkjsonelle enheter (glomeruli) er affiserte. Nyrefunksjonen svekkes, slik at man finner igjen økte mengder protein og blodlegemer i urinen. Pasienten opplever også stigende blodtrykk og væskeansamlinger (ødemer). G. kommer ofte sekundært av en streptokokkinfeksjon i halsen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no