Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
oahppan [samisk]    opplært [norsk]   (a) //NL284: šuvon 'opplært gjetehund'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune