Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
oaivi [kåfjordsamisk]    hode [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
oaivil [samisk]    mening [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: sii ledje buohkat ovtta rádis 'de var alle av samme mening'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalci; boalceoaivi [samisk]    fleinskalle [norsk]   (s) 1. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcc-) 2. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-ivv-); jf keivhendt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune