Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
oanádus [samisk]    abbreviasjon [norsk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune