Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
oapmet [samisk]    i eldgamle tider [norsk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-512:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lotnašuvvan; oapme [samisk]    annenhånds [norsk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune