Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
oarr'ri [samisk]    ekorn [norsk]   (s) //mas amas diehtá maid oarri borrá (ordtak) 'hvordan skal en fremmed vite hva ekornet eter'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune