Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
offset [engelsk]    forskjøvet, skjev; tilbaketrukket; oppveid, fremhevet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
offset [engelsk]    forskyving/forskyve, forskjøvet [norsk]   [-sva]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Offset [norsk]    trykkmetode brukt på vanlige trykksaker. Indirekte trykkmetode hvor fargen avsettes på trykkplate og overføres til mottrykksvalse, og deretter på papir.
Grafisk ordliste © Grøset
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Job Offset [engelsk]    Utskriftsforskyvning [norsk]   Utskriftsforskyvning er en funksjon som innebærer at hvert utskrevne dokument i skriverens utskuff skyves enten til venstre eller høyre i forhold til det forrige dokumentet, slik at det blir lett å skille mellom dokumentene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
image offset [engelsk]    bildeforskyvning, forskyvning av bildet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
offset account [engelsk]    motkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vertical offset [engelsk]    loddrett forskyvning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
commission offset [engelsk]    provisjonsmotkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
horizontal offset [engelsk]    vannrett forskyvning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
offset transaction [engelsk]    motpostering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft