Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
om [siden finnes ikke]    omkring via angående ad
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Om [norsk]    About [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
om [norsk]    birra [samisk]   (prep) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: maid son lea cállán mu ala? 'hva har han skrevet om meg' (dvs. mot meg) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: dan ala šiehttat (-ht-) 'enes om det'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 441 omtrentlig(e)
som [norsk]    as [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
rom [ISO-koder]    romani [norsk]   Romany [engelsk]   sigøynerspråk generelt, taterspråk
Liste over navn på språk © Språkrådet
OMG [forkortelse]    Oh my god [engelsk]   Chat: når en god hånd slås av en enda bedre hånd, også kjent som en ”bad beat”.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
bom [norsk]    boom [engelsk]   til seil (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bom [norsk]    Den horisontale delen av masta / riggen hvor underliket av storseilet er festet til bommen.
Maritim ordliste © MaritimStart
Rom [norsk]    Størrelsesangivelse av Nordlandsbåter.
Maritim ordliste © MaritimStart
OMC [eurojargon]    Den åpne samarbeidsmetode [norsk]   Open Method of Coordination [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
vom [norsk]    Rumen, -enis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
tom [norsk]    Vacuus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
ROM [norsk]    Read only memory.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
BOM [engelsk]    stykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
COM [norsk]    COM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DOM [norsk]    DOM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ROM [engelsk]    ROM, ROM [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ROM [forkortelse/akronym]    read-only memory [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Rom [forkortelse/akronym]    Paulus’ brev til romerne [norsk]   (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dom [forkortelse]    Dommerne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Rom [forkortelse]    Paulus' brev til romerne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
rom [norsk]    camera [italiensk]   (f.eks på hotell)
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
IOM [akronym]    International Organization for Migration [norsk]   er en organisasjon som UDI samarbeider med for å tilrettelegge hjemreise for personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden (frivillig retur), og reise til Norge for overføringsflyktninger.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Bom [norsk]    Rund stokk av tre eller aluminium som brukes til å trekke ut seilets underlik.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Kom [norsk]    Boade [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
lom [norsk]    goalsi [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bom [norsk]    bumma, rivja [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bom [norsk]    duššás [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-329: duššás báhcit (-ž-) 'skyte bom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dom [norsk]    duopmu [samisk]   (-m-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-186: lága gáduhusa vuollái šaddat 'komme under lovens dom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Boom [norsk]    En periode med sterkt etterspørselspress i markedet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Brom [norsk]    BROMINE [engelsk]   molekylformel: Br2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Enom [norsk]    En ICAAN registrert domenenavn registrar.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
Glom [norsk]    Railway station between Oslo and Bergen
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
boom [norsk]    høykonjunktur (økon.); oppgang, oppsving (allment); i sms. gjerne -bølge [avløserord]   jf. babyboom
Norske avløserord for importord © Språkrådet
loom [engelsk]    noe truende kommer tilsyne, dukke opp [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omit [engelsk]    unnlate; utelate [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omit [engelsk]    utelate [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
zoom [engelsk]    skalere, vise større/mindre, (bildebehandling:) lupe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
DCOM [engelsk]    DCOM (distributed component object model), DCOM [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
zoom [engelsk]    zoome [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omit [engelsk]    unnlate, utelate [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
boom [engelsk]    lense [norsk]   (også)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Myom [norsk]    Muskelknute. Godartet svulst i livmoren av samme type vev som i livmorveggen.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Atom [norsk]    den minste enheten i et element, som består av en positivt ladet nukleus med protoner og nøytroner, omgitt av en sky med elektroner. Et atom er så lite at en enkelt dråpe vann inneholder over en million million milliarder atomer.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Myom [norsk]    muskelknuter i livmoren
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Omaha [norsk]    Omaha [engelsk]   Et spill der hver spiller får utdelt fire nedovervendte kort og fem felleskort på midten av bordet. For å lage din hånd, må du bruke to kort fra din hånd og tre felleskort fra bordet.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Ensom [norsk]    Lonesome [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Omnis [latin]    alt, helt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
axiom [engelsk]    grunnsetning; selvinnlysende sannhet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omni- [engelsk]    alle, for alle, i alle, alle slags [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
binom [norsk]    binomial [engelsk]   toleddet uttrykk, jfr
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
axiom [engelsk]    aksiom(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Omote [japansk]    Front/forside [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
OMEGA [norsk]    Verdensomspennende navigasjonssystem som består av 8 likeverdige sendere som sender en om gangen uten master stasjon.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Genom [norsk]    hele settet av gener i et individ eller celle.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Genom [norsk]    Alt arvemateriale i ei celle/individ.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Genom [norsk]    Den genetiske informasjon som karakteriserer en art. Alt arvestoff (DNA) i en cellekjerne.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
lipom [med. el. latin]    fettsvulst [norsk]   Godartet svulst med opphav fra fettvev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
avkom [norsk]    sahkku [samisk]   (s) (-hk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gennom [norsk]    through [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
omgang [norsk]    row, round [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Omgang [norsk]    Round [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Omvalg [norsk]    Re-run of the election [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bottom [engelsk]    Rompebak [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bottom [engelsk]    Rompeballe [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kondom [norsk]    condom [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
hulrom [norsk]    Alveus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hulrom [norsk]    Caverna, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
mellom [norsk]    Inter- [latin]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fortom [norsk]    (starttom). Starten på en akt (før bildene). Inneholder informasjon om lyd, bilde, synkronisering, nedtelling ol. Skal også inneholde navn på filmen, akt nr. og informasjon om bl.a. lydformat.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
omgitt [norsk]    cloaked [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fathom [engelsk]    favne dybden i, forstå; favn (6 fot) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
random [engelsk]    tilfeldig; på slump [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rikdom [norsk]    wealth [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cd-rom [engelsk]    cd-rom, CD-ROM, CD-spiller [norsk]   (bestemt form: CD-ROM-en)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
custom [engelsk]    selvvalgt, tilpasset, skreddersydd [norsk]   (kan også omskrives med «din egen» e.l.) (egendefinert, brukerdefinert)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omkode [norsk]    recode [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omkode [norsk]    transcode [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
CD-ROM [norsk]    CD-ROM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hulrom [norsk]    cavities [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ombord [FEIL]    om bord [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
slalom [FEIL]    slalåm [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Adenom [norsk]    En svulst som ikke er kreft
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lymfom [norsk]    En krefttype i lymfeknutene. Deles inn i  Hodgkin’s sykdom eller non-Hodgkin’s lymfom.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Sarkom [norsk]    Kreft i bindevev som ben, muskel eller brusk
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
adenom [norsk]    adenom [med. el. latin]   En godartet svulst som utgår fra kjertelvev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
aterom [norsk]    atheroma [med. el. latin]   En cyste i en talgkjertel. Skyldes stopp i gangen ut fra kjertelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fibrom [med. el. latin]    bindevevssvulst [norsk]   Godartet svulst som oppstår fra bindevev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hygrom [med. el. latin]    Ansamling av væske i slimposer (bursae), grunnet langvarig irritasjon eller kroniske betennelses-tilstander. Kan i tillegg oppstå i en lokal blødning, i en helet abscess eller et sted hvor det er infeksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hulrom [norsk]    lumen [med. el. latin]   Et organs hulrom, f.eks. rommet inne i urinlederne.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lymfom [med. el. latin]    lymfeknuteforstørrelse [norsk]   Betegnelse på ondartede (maligne) lymfeknute-forstørrelser, av typene Hodgkin sykdom og non-Hodgkin lymfom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
myelom [med. el. latin]    Blodsykdom der plasmacellene er involvert. Symptomene er skjelettsmerter, infeksjonstendens og generell tretthet. Videre er senkningen høy, pasienten har anemi, samt en oppblomstring av umodne plasmaceller i blodet. Røntgenbilder kan påvise tydelige og avgrensede ødeleggelser i skjelettet. Sykdommen fører vanligvis også til økt kalkinnhold i blodet, samt at nyrene påvirkes.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sarkom [norsk]    sarcom [med. el. latin]   Ondartet bindevevssvulst.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Omfang [norsk]    antall sider som trykksaken skal inneholde.
Grafisk ordliste © Grøset
sykdom [norsk]    buozalmas, dávda [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fortom [norsk]    gárdni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
husrom [norsk]     [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: orrunsaji addit (-tt-) 'gi husrom' (til: + ill)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
omvendt [norsk]    reverse [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Kingdom [engelsk]    Kongerike [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
omkring [norsk]    Circum- [latin]   pref.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
gjennom [norsk]    Trans- [latin]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Of whom [engelsk]    Quorum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnimax [norsk]    IMAX format for kuleformede lerreter. Nå kalt IMAX dome.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
sluttom [norsk]    Siste delen av en akt (etter bildene) for beskyttelse og identifikasjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
omkrets [norsk]    perimeter [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
blossom [engelsk]    blomst; blomstring(stid); blomstre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omvendt [norsk]    conversely [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
glemsom [norsk]    forgetful [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ominous [engelsk]    illevarslende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
phantom [engelsk]    fantasibilde, syn; gjenferd, spøkelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
område [norsk]    area [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omstart [norsk]    reboot [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
område [norsk]    range [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
område [norsk]    realm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
område [norsk]    realm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
område [norsk]    region [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
område [norsk]    scope [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
område [norsk]    site [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sub BOM [engelsk]    understykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hullrom [norsk]    pores [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
område [norsk]    tract [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
polynom [norsk]    polynomial [engelsk]   flerleddet uttrykk
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
seminom [norsk]    seminoma [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
omsette [svensk]    konvertere [norsk]   (lån)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
omvendt [norsk]    inverse [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Aktenom [norsk]    Bak
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
glaukom [norsk]    grønn stær. Dette er en sykdom i øyet som kjennetegnes ved at trykket i øyet stiger. Dersom glaucom ikke behandles kan det i verste fall føre til blindhet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Ribosom [norsk]    partikkel i cytoplasma som inneholder RNA og protein og stedet der proteinsyntese foregår.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Autosom [norsk]    Et hvilket som helst kromosom, unntatt kjønnskromosomene, X og Y.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
autosom [norsk]    kromosom som ikke er kjønns- kromosom.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Symptom [norsk]    tegn som viser at en er syk. Hoste kan være symptomet på at en er forkjølet. Når noen hører stemmer som andre ikke hører, kan det være et symptom på at en har det dårlig psykisk. En psykisk syk person kan ha mange symptomer, eller bare noen få. Det avhenger av hvor syk en er, og i hvilken periode av sykdommen en befinner seg i.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
glaucom [med. el. latin]    grønn stær [norsk]   Tilstand der øyets indre trykk øker, og som gir gradvis nedsatt synsfunksjon. Det skilles mellom primært glaukom, en sykdom alene, og sekundært glaukom, der det indre trykket øker p.g.a. en annen forstyrrelse i øyet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hematom [med. el. latin]    blåmerke [norsk]   Blødning inne i kroppen sitt vev, eksempelvis i hjernen eller under huden.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
melanom [med. el. latin]    Pigmentrik svulst i huden. Kan være god- eller ondartet. Svulsten oppstår fra en celletype i huden, kalt melanocytter. Ondartede melanomer er det vi kjenner som føflekkreft, og svulsten kan da vokse gjennom huden til utsiden eller innover i kroppsvevet. I dag ser man en foruroligende økning av ondartede melanomer, noe man mener kan ha sin årsak i overdreven omgang med UV-stråler, oftest i form av ukritisk soling.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
steatom [norsk]    steatoma [med. el. latin]   1. Svulst med opphav i talgkjertel. 2. Lipoma; godartet svulst av modne fettceller, adipocyter.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
symptom [med. el. latin]    sykdomstegn [norsk]   Tegn fra kroppen som man oppfatter som om sykdom finnes eller holdet på å bryte ut.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Plagsom [norsk]    pain in the ass [engelsk]   PITA [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
smålom [norsk]    gahkkor, gahkkur [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
soverom [norsk]    nohkkanlatnja, gámmir [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fokkebom [norsk]    foresail boom [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
lasterom [norsk]    cargo compartment [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Hedendom [norsk]    Heathendom [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Navnerom [norsk]    En samling av navn som kan tildeles visse objekter (f.eks. personer, brukere, datamaskiner).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
alderdom [norsk]    Senium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
mushroom [engelsk]    sopp [norsk]   champignon [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
starttom [norsk]    Starten på en akt (før bildene). Fungerer som beskyttelse, identifikasjon og synkronisering.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
babyboom [norsk]    babybølge, fødselsbølge [avløserord]   jf. boom
Norske avløserord for importord © Språkrådet
trolldom [norsk]    sorcery [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
navnerom [norsk]    namespace [engelsk]   (navneområde)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fargerom [norsk]    color space model [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
monokrom [norsk]    monochrome [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brannrom [norsk]    fire space [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
trellsom [FØR]    trælsom el. trellsom [norsk]   (slitsom)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Carcinom [norsk]    Kreft som har oppstått i huden eller hudlag over hud og slimhinner. Det er mange typer carcinomer: 1) Adenocarcinom: Kreft som utgår fra kjertelvev fra bryst, bronkier, tarmer og bukspyttkjertel; 2) Basalcellecarcinom: Kreft som starter i et av de ytre hudlagene; 3) Bronkogent carcinom: Kreft som begynner i bronkiene, dvs. luftrørene i lungene ;4) Cervicalt carcinom: Kreft som begynner i livmorhalsen; 5) Kolorektalt carcinom: Kreft som starter i tykk- eller endetarmen; 6) Endometrie carcinom: Kreft som starter inne i livmoren; 7) Plateepitelcarcinom: Kreft som utgår fra epitelialt vev fra slimhinne eller hudl
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Kromosom [norsk]    To identiske dobbelt trådete DNA molekyl som er tvinnet rundt proteiner, slik at de fremstår som en kompakt struktur. Humane celler består av 46 kromsomer (23 par). 22 av parene er autosomer og et par er kjønnskromsomer.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
granulom [med. el. latin]    Godartet svulst av blodårerikt bindevev, som oppstår p.g.a. innkapsling av et fremmedlegeme eller avleiring av andre stoffer i kroppsvevet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leiomyom [med. el. latin]    Godartet svulst, med opphav fra glatt muskulatur.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
papillom [med. el. latin]    Godartet, vortelignende svulst som utgår fra hud eller slimhinne.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
best som [norsk]    njaccu [samisk]   (adv) //go son lei njaccu njuovvamin ealgga, de ihte bolesat 'best som han flådde elgen, kom politiet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
røre om [norsk]    fierrut; skulljet [samisk]   (v) 1. (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
mellomrom [norsk]    space [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Storeroom [engelsk]    Bod [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
omsetning [norsk]    turnover [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
omgivende [norsk]    Ambiens [latin]   verb.pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
mellemrom [norsk]    Spatium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fattigdom [norsk]    poverty [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
stem from [engelsk]    skrive seg fra, skyldes [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
mellomrom [norsk]    space, spacebar [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
chatterom [norsk]    chat room [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjøre om [norsk]    redo [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ompakking [norsk]    repacketization [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mellomrom [norsk]    SPACEBAR [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omsetning [norsk]    turnover [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omvandlet [norsk]    altered [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
mellomrom [norsk]    pore space [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
blærerom [norsk]    vesicles [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
arbeidsom [norsk]    arbeidssom [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Proteasom [norsk]    Enzym som bidrar til å fjerne overflødige proteiner i cellene og som er viktige for å holde myelomkreftceller i live
Ordliste for myelomatose (beinmargskreft) © NMSG (Nordic Myeloma Study Group)
nukleosom [norsk]    kromatinets grunnenhet, 147 basepar DNA kveilet rundt en histonoktamer
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Blom, Tom [norsk]    Boot, Terry [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
epiteliom [med. el. latin]    epitelcellesvulst [norsk]   Svulst som oppstår fra og består av epitelceller.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
rabdomyom [norsk]    rhabdomyoma [med. el. latin]   Godartet svulst fra tverrstripet muskelvev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
orm – om [ISO-koder]    oromo [norsk]   Oromo [engelsk]   språk i Etiopia
Liste over navn på språk © Språkrådet
The bottom [engelsk]    Bunnen [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
The bottom [engelsk]    Rompa [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
omfavnelse [norsk]    abrazo [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
aside from [engelsk]    til side; bortsett fra; foruten, ved siden av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omdirigere [norsk]    redirect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
X-kromosom [norsk]    (stor X)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Omote-waza [japansk]    Teknikk mot ukes front (positiv)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
tilleggsrom [norsk]    additional rooms [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
lite hulrom [norsk]    Alveolus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
omkring, om [norsk]    Peri- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Hidden room [engelsk]    Camera obscvra [latin]   an early photographic or painting technique utilizing optical pinholes
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
bla gjennom [norsk]    browse [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
phantom BOM [engelsk]    fantomstykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
områdenavn [norsk]    range name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
resonansrom [norsk]    resonant cavity [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
omkrets(en) [norsk]    circumference, perimeter [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
omn el. ovn [FØR]    ovn [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
OMFORDELING [norsk]    Isolere én bygningsdel bedre enn kravet og en annen bygningsdel tilsvarende dårligere slik at summen allikevel gir godkjent isolasjon
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Omnioculars [engelsk]    Totaliskop [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Omkostninger [norsk]    De kostnadene som en kunde betaler ved kjøp og innløsning av andeler i et fond. Er inkludert i kursene til fondet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
omtrent / ca [norsk]    approximately [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
skift mellom [norsk]    alternate (alt) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Sitting room [engelsk]    Stue/Stua [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
omsorgsbolig [norsk]    sheltered housing [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Ombudsmannen [kortform]    Den europeiske ombudsmannen [norsk]   European Ombudsman [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
hule, hulrom [norsk]    Cavitas, -atis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hule, hulrom [norsk]    Cavum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hule, hulrom [norsk]    Sinus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
omstreifende [norsk]    Vagus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bla igjennom [avløserord]    browse [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
emanate from [engelsk]    komme fra [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
til minne om [norsk]    remembrance of [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
om, hvorvidt [norsk]    whether  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Logg på som [norsk]    Sign In As [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
om åpen hav [norsk]    pelagic [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
derived from [engelsk]    fra, utvunnet av, avledet av [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lineært rom [norsk]    linear space, vector space [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Spinnakerbom [norsk]    Rør som holder lo hjørne av spinnakeren ut fra riggen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Omskjæring  [norsk]    Kutting av den hudstrengen som fester forhuden til penishodet. Praktiseres av noen samfunn som et religiøst ritual, men utføres også på gutter som har for trang forhud.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Psoashematom [norsk]    Psoas hematoma [engelsk]   Et psoashematom er en blodansamling i psoasmuskelen (en av musklene i bekken og hofte). Et psoashematom kan trenge å dreneres fordi det kan forårsake smerte på grunn av avklemming av årer og nerver, infeksjon, eller fordi tilstanden ikke går over av seg selv.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
omfatlmoskop [norsk]    instrument for undersøkelse av øyets indre deler
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
West-syndrom [norsk]    Epilepsi-syndrom med anfall som starter i det første leveåret.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Fast eiendom [norsk]    Grunn og bygninger.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Ikke tale om [norsk]    Ii fal [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
omstendighet [norsk]    dilálašvuohta [samisk]   (s) (-d-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3 : go dilálašvuohta addá munnje boahtit 'når omstendighetene tillater meg å komme'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
omgjorde seg [norsk]    boahkánastit [samisk]   (refl) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Omløpsmidler [norsk]    Aktiva (eiendeler) som raskt kan omsettes til kontante midler (kontanter, bankinnskudd, fordringer mv.).
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
fold, bøy om [norsk]    hem [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
uttale seg om [norsk]    comment on [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
omfatte; omgi [norsk]    encompass [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omstrukturere [norsk]    reconfigure [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omadressering [norsk]    redirection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Crohns sykdom [norsk]    morbus Crohn [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ombytting(en) [norsk]    permutation [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Demenssyndrom [norsk]    - et syndrom forårsaket av organisk sykdom i hjernen, vanligvis av kronisk eller progredierende natur, der det foreligger en forstyrrelse av flere høyere kortikale funksjoner. Bevisstheten er ikke nedsatt. Demenssyndrom er den vanligste årsaken til ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse. Det rammer hovedsakelig eldre mennesker, og hukommelsestap er det dominerende kliniske symptomet. Ifølge International Classification of Diseases (ICD 10) er kriteriene for demens: 1. Svekkelse av hukommelsen, bekreftet av en informasjonsgiver og helst ved objektiv undersøkelse. 2. Svekkelse også av andre kognitive funksjoner som språk, dømmekraft, intellekt, planlegging, evne til å organisere og utføre praktiske aktiviteter. 3. Ingen reduksjon av våkenheten. 4. Redusert affektiv kontroll eller motivasjon, eller forstyrret oppførsel i sosiale situasjoner og minst ett av de følgende symptomene: emosjonell instabilitet, irritabilitet, apati eller atypisk oppførsel i sosiale situasjoner. 5. Varighet på 6 måneder eller mer (i Demdiag brukes en varighet på 3 måneder som diagnostisk kriterium). Mer...
Demensordliste © Pfizer AS
adenokarsinom [norsk]    adenocarcinoma [med. el. latin]   En ondartet svulst som utgår fra et kjertelvev i kroppen. Dette kan være fra slimhinnen i tykktarmen for eksempel.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
koriokarsinom [norsk]    choriocarcinoma [med. el. latin]   Choriocarcinoma er en ondartet form for svulst som kan oppstå i morkaken under graviditet, ved sykelig fosterutvikling eller ved avbrutt svangerskap. Denne formen for kreft kan også oppstå i eggstokkene eller i testiklene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ewings sarkom [med. term]    skjelettsvulst [norsk]   Aggressiv, ondartet (malign) kreftsvulst, som utgår fra skjelettet, men kan også ha morfologi som en ondartet lymfeknutesvulst. Hyppigst forekommende hos barn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
HELLP-syndrom [med. el. latin]    (Hemolysis-Elevated Liver enzymes-Low Platelets) Alvorlig svangerskapsskomplikasjon, som gir symptomer fra bl.a. blod og lever.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
blødersykdom [norsk]    hemofili [med. el. latin]   Manglende evne til å koagulere (størkne) blod, slik at blødningen ikke stopper av seg selv. Deles inn i gruppene A og B, hvor begge tilstander innebærer mangel på koagulasjonsfaktorer. Sykdommen er arvelig betinget, men pasienten kan få et tilnærmet normalt liv ved jevnlig tilførsel av nevnte koagulasjonsfaktorer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
feokromocytom [norsk]    phaeo- chromocytoma [med. el. latin]   Svulst i binyremargen. Fører til økt produksjon av adrenalin og noradrenalin, som igjen fører til økt stressnivå for kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hudsoppsykdom [norsk]    tinea [med. el. latin]   Samlenavn for flere typer soppsykdomer på huden.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Downs syndrom [norsk]    trisomi 21 [med. el. latin]   Downs syndrom skyldes et ekstra kromosom 21 (trisomi 21) i arvestoffet og fører med seg medfødt psykisk utviklingsforstyrrelse som kan være av mildere eller mer alvorlig grad. Andre kjennetegn kan være kortvoksthet, slappe ledd, skrå øyespalter, trang ørekanal, flatere nese, lavere ører og korte, brede hender. Mongolisme er en foreldet betegnelse på Downs syndrom, og er ikke lenger i bruk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
97/43/Euratom [direktivkode]    Euratom direktivet [norsk]   Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing directive 84/466 Euratom. Official Journal L 180/97. (se også Strålebeskyttelsesdirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
96/29/Euratom [direktivkode]    Strålebeskyttelsedirektivet [norsk]   Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation. Official Journal L 159/96.
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Omsetningskurs [norsk]    Når kjøper og selger enes om en pris i et instrument, får vi en offisiell omsetning på Oslo Børs.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
bebygd eiendom [norsk]    developed property [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
ens, samme som [norsk]    Iso- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Amerikastorlom [norsk]    Arctic Loon [engelsk]   Gavia pacifica [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
mykt mellomrom [norsk]    breaking space [engelsk]   (se også non-breaking space)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
områdemerking [norsk]    region selection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
områdekobling [norsk]    site link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
plutselig flom [norsk]    flash flood [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
omvendt osmose [norsk]    reverse osmosis [engelsk]   filtrering gjennom hinne som bare er gjennomtrengelig for vann
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Kronisk sykdom [norsk]    Langvarig sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Kjønnskromsom [norsk]    X eller Y-kromosom.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
psykisk sykdom [norsk]    mental lidelse [med. el. latin]   Lidelse som omfatter en persons psykiske helse, for eksempel schizophreni eller depresjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
neglectsyndrom [med. el. latin]    Tilstand der en person med skader i en av hjernehalvdelene fornekter den siden av seg selv som ligger kontralateralt for den skadde hjernehalvdelen. Hjerneskaden ligger som regel i frontallappen hos slike pasienter.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Områdefordeler [norsk]    En fordeler som en områdestamkabel går ut fra.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
lysning, hulrom [norsk]    Lumen, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Omnium gatherum [latin]    Assortment [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
grusom, voldsom [norsk]    savage [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
hardt mellomrom [norsk]    non-breaking space [engelsk]   (se også breaking space)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omvendt oppslag [norsk]    reverse-lookup [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Distributed COM [norsk]    Distributed COM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fade, Slow Zoom [engelsk]    Ton, langsom zoom [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hardt mellomrom [norsk]    nonbreaking space [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omvendt oppslag [norsk]    reverse lookup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Turners syndrom [norsk]    En medfødt tilstand hvor kvinnen er født med 45 i stedet for 46 kromosomer. Hun mangler det ene x-kromosomet (45 XO).
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Malignt Melanom [norsk]    En form for hudkreft (føflekkkreft)
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
kjønnskromosom [norsk]    de to kromosomenesom er ulike hos hanner og hunner. Et av disse bærer ofte det kjønnsbestemmende genet.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Bechets syndrom [norsk]    Bechets syndrom [med. el. latin]   Sykdom som innebærer betennelse i hud og slimhinner.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Horners syndrom [med. el. latin]    Komplekst symptombilde forårsaket av skade eller påvirkning på den øverste delen av det sympatiske nervesystem. Dette vises ved nedfallent øyelokk, innsunket øye og sammentrukket pupill.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Hodgkins sykdom [norsk]    lymphogranulomatosis maligna [med. el. latin]   Ondartet lymfesykdom, der lymfeknutene forstørres, ofte fulgt av feber, anemi, kløe, avmagring og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden kan som oftest helbredes.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Områdestamkabel [norsk]    Kabel som forbinder områdefordeleren med bygningsfordeleren. Områdestamkabelen kan også forbinde bygningsfordelere direkte.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bed-sitting room [engelsk]    hybel [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
med mange hulrom [norsk]    Cavernosus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
omvendt, motsatt [norsk]    Inversus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
skjønt, selv om [norsk]    although [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forutsi, spå om [norsk]    foretell [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
within you, from [engelsk]    fra ditt/deres indre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
glipe, mellomrom [norsk]    gap [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omvendt telecine [norsk]    inverse telecine [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ombindingsstatus [norsk]    rebinding state [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
noen@example.com [norsk]    someone@example.com [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omregningsfaktor [norsk]    unit conversion factor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omgitt, omringet [norsk]    surrounded [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
omvendt funksjon [norsk]    inverse function [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Systemisk sykdom [norsk]    En sykdom som finnes i hele kroppen
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Markør kromosom [norsk]    Et kromosom avvik hvor en har en ekstra kromosom bit i tillegg til de 46 normale kromosomene. Den ekstra kromosom biten kalles markør.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Come and Go Room [engelsk]    Mellomrommet [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
autoimmun sykdom [norsk]    autoimmun sykdom [med. el. latin]   Sykdom som skyldes at stoffer i kroppen reagerer på noen av kroppens egne bestanddeler. Medfører skade på den eller de organene som angripes.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
søvnapnesyndrom [norsk]    søvnapne [med. el. latin]   Tilstenging av luftveiene som gir kortvarig pustestans og perioder med nedsatt men ikke totalt avbrutt luftstrøm ved søvn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Blueprinted Bottom [norsk]    Intet godt norsk ord med samme betegnelse. Når plastbåter produseres fylles blandt annet steglistene med glassfiberarmert polyestersparkel. Sparkelen som polyesteren krymper under herding. Krympingen kan medføre ujevne skrogsider og steglister. Steglistenes utforming og ikke minst at disse er jevne er av stor betydning spesielt for planende skrogtyper (hurtiggående). Blueprinted Bottom betyr at man bygger opp og utformer steglistene spesielt for hver enkelt båt med tilhørende valg av motor(er), propelltype, vektfordeling med mer. Steglistene bygges opp i bolker for å hindre krymp samt bruk av rettholt og annet spesialverktøy for optimal plan overflate / utforming. Se også Steglister VS Stepp.
Maritim ordliste © MaritimStart
midlertidig husrom [norsk]    temporary dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
ombygging av bolig [norsk]    reconstruction of a dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
med påtegning om [norsk]    with an endorsement stating [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Omnia mors aequat [latin]    Death equals all things [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia munda mundis [latin]    Everything is pure to pure ones [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia vincit amor [latin]    Love conquers all [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
omble [chevalier] [fransk]    gullaure, bekkeørret [norsk]   char [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
omvendt skråstrek [avløserord]    backslash (\) [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
omstart, varmstart [avløserord]    restart [norsk]   jf. boote (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
omfatte, bestå av [norsk]    comprise [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omsider, til sist [norsk]    ultimately [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forsiktig, varsom [norsk]    wary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omvendt skråstrek [norsk]    backslash [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
degrees of freedom [engelsk]    (antallet) frihetsgrader [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avstand, mellomrom [norsk]    spacing [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
å trenge igjennom [norsk]    thread [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omfattende skript [norsk]    complex script [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
områdekoblingsbro [norsk]    site link bridge [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
om landskapsformer [norsk]    geomorphologic [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
stochastic, random [engelsk]    stokastisk [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Alzheimers sykdom [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Parkinsons sykdom [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Tourettes syndrom [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
omega-3-fettsyre  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bekhterevs sykdom [norsk]    Bekhterew [engelsk]   Se Ankyloserende spondylitt
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Fasettleddsyndrom [norsk]    Facet Syndrome [engelsk]   Fasettleddsyndrom er smerte som er forårsaket av degenerering av eller betennelse i fasettleddene.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Tverrsnittssyndrom [norsk]    Lammelse og tap av følesansen etter fullstendig eller delvis overskjering av ryggmargen 
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Hodgkin’s sykdom [norsk]    lymfogranulomatose, en kreftform i lymfesystemet
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Tversnittssyndrom [norsk]    Trykk på ryggmargen på grunn av voksende tumor (myelom) omkring ryggmargen eller trykk fra en sammenfalt ryggvirvel
Ordliste for myelomatose (beinmargskreft) © NMSG (Nordic Myeloma Study Group)
Metabolsk syndrom [norsk]    En kombinasjon av insulinresistens, høyt blodtrykk, endret blodfettinnhold (for høye triglyseriderog for lavt av det "gode" kolesterolet HDL) og bukfedme. Øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
Alzheimers sykdom [norsk]    Ved Alzheimers sykdom dør nerveceller i deler av hjernen unormalt fort. Man vet enda ikke hva som starter sykdomsforløpet, men man vet at den forverrer seg gradvis og langsomt over år. Det tidligste symptomet er svikt i hukommelsen. Symptomer på depresjon og angst forekommer relativt ofte i den første fasen. Senere kan det opptre vrangforestillinger og hallusinasjoner. Sykdomsforløpet varierer, men vanligvis er pasienten helt pleieavhengig etter 5-15 år. Mer...
Demensordliste © Pfizer AS
Ombyttingsformular [norsk]    Switching Spells [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
kompartmentsyndrom [med. el. latin]    Ved blødning i en muskellosje, f. eks. ved et brudd i leggen, vil blødningen føre til dramatisk økt trykk i losjen. Dette fordi bindevevshinnen (fascien) rundt losjen er uelastisk. Trykkøkningen kan ubehandlet bli så høy at den klemmer av blodkar, slik at vevet ikke blir forsynt med blod, og får skader eller dør p.g.a. dette.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Korsakoffs sykdom [med. el. latin]    Organisk nervesykdom, der hjernefunksjonene blir generelt forstyrrede, med bl.a. forvirring og trang til å lyve. Hukommelsen svikter også ved denne type sykdom. Ofte er tilstanden et resultat av tiaminmangel og alkoholmisbruk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Alzheimer`s sykdom [norsk]    Morbus Alzheimer [med. el. latin]   Den vanligst årsaken til aldersdemens. Personene blir glemsomme, mister dømmekraften, og får humørsvingninger. Det er sett at det blir hjernesvinn hos de det gjelder. Pasientene blir etterhvert helt hjelpeløse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nefrotisk syndrom [med. el. latin]    Tilstand der nyren affiseres, slik at protein lekker ut av glomeruli, det dannes ødem og pasienten av og til får anemi og nyresvikt. Almentilstanden blir også redusert hos en slik pasient. Sykdommen kan oppstå av seg selv, ellers komme sekundært for en annen kronisk nyresykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
non-Hodgkin lymfom [med. el. latin]    Stor gruppe av ondartede, men mindre vanlige, svulstsykdommer som har opphav i lymfeknuter. Sykdomsforløp med symptomer, behandling, m.m. variérer sterkt mellom de forskjellige variantene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Bekhterevs sykdom [norsk]    spondylarthritis ankylopoietica [med. el. latin]   Betennelsessykdom som først og fremst rammer ledd i bekkenet og ryggsøylen. Fører til at leddene blir helt stive.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Omsorgsbygg Oslo KF [norsk]    Municipal Undertaking for Social Service Buildings [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
ubebygd tomt/eiendom [norsk]    undeveloped plot/property [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
According to custom [engelsk]    Ex more [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omne trium perfectum [latin]    Everything that comes in threes is perfect [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnes una manet nox [latin]    The same night awaits us all [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omei Shan Liocichla [engelsk]    Emeilattertrost [norsk]   Liocichla omeiensis E [latin]   5 ind Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
uløst; ubesluttsom [norsk]    unresolved [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omsetning, ABC-kode [norsk]    ABC code revenue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
karpaltunnelsyndrom [norsk]    carpal tunnel syndrome [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
karpaltunnelsyndrom [norsk]    CTS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omsettelig dokument [norsk]    negotiable instrument [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omsetning, inntekter [norsk]    revenue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ignimbritt, askeflom [norsk]    ignimbrite [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
dypt, tvers igjennom [norsk]    profoundly [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
hjerte- og karsykdom [norsk]    cardiovascular disease [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
omtale, henvise til [norsk]    refer to [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Cauda equina syndrom [norsk]    Cauda equina syndrome [engelsk]   Cauda equina syndrom omfatter symptomer og tegn som oppstår som følge av skade på cauda equina. Cauda equina er nerverøttene som kommer fra den nedre delen av ryggmargen. Symptomer og tegn som oppstår er blant annet sterke smerter, tap av følelse, muskels...Skade av cauda equina kan komme av trykk på eller betennelse av nerverøttene fra blant annet et lumbalt skiveprolaps, en ryggskade eller fra spondylolistese. Cauda equina syndrom krever øyeblikkelig medisinsk hjelp for å unngå varig nerveskade.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Avhengighetssyndrom [norsk]    Begrep i diagnosesystemet ICD-10 for beskrivelse av forhold til rusmiddel. Avhengighet utvikler seg etter gjentatt bruk av rusmidler. Vanligvis har brukeren et sterkt ønske om å ta rusmidlet, vansker med å kontrollere bruken av det, og fortsetter bruk til tross for skadelige konsekvenser. Stoff- eller alkoholbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser. Oftest økt toleranse og noen ganger fysiske abstinensreaksjoner.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
karpaltunnelsyndrom [norsk]    canalis carpi syndrom [med. el. latin]   Tilstand med verking og smerter i underarm og hånd. Skyldes at en av de store nervene i underarmen kommer i klem når den passerer under et bindevevsbånd i håndleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
område for reindrift [norsk]    reindeer farming area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Omnia mea mecum porto [latin]    All that is mine, I carry with me [engelsk]   (My wisdom is my greatest wealth) (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
tiltrekning, trolldom [norsk]    charm [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
forutsigelse, spådom [norsk]    prediction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omgivelsesrefleksjoner [norsk]    environment map [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ombytting, permutasjon [norsk]    permutation [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
vis verktøylinjer som [norsk]    show toolbars as [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Områdesamlingsbilder [norsk]    Site Collection Images [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forutsigelse, spådom [norsk]    prediction [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
omfangsrik, voluminøs [norsk]    voluminous [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
omformer, lydhode m.m. [norsk]    transducer [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
elektrisk kontrollrom [norsk]    elrum [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Lennox-Gastaut-syndrom [norsk]    Epilepsisyndrom som oftest starter i barndommen (1-8 år).
Epilepsiordliste © Pfizer AS
omviser, reiseleder, gaid [avløserord]    guide [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
omveltning; landhevning [norsk]    upheaval [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
områdegrenseruter (ABR) [norsk]    ABR [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omvendt skråstrek (\\) [norsk]    backslash [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
likedan-, den samme som [norsk]    iso- [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Polycystisk ovariesyndrom [norsk]    PCOS [akronym]   Brukes når det i tillegg til polycystiske ovarier foreligger menstuasjonsforstyrrelser, overvekt eller tegn på økt testosteronproduksjon.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Creutzfeldt-Jakobs Sykdom [norsk]    Sjelden, dødelig hjernesykdom som bl. a. har symptomer som framskridende sløvsinn, svinn av muskulatur, skjelving og talevansker.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Guillain-Barrés syndrom [norsk]    muskelsvakhet eller lammelser som begynner i føttene og sprer seg oppover
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Creutzfeldt-Jakobs sykdom [norsk]    - en svært sjelden form for demens som utvikler seg raskt. Det er nå kjent at sykdommen forårsakes av et smittsomt peptid - et prion. Det antas at en variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom overføres til mennesker fra sauer (scrapie) via kyr (kugalskap).
Demensordliste © Pfizer AS
myelodysplastisk syndrom [med. el. latin]    Tilstand der beinmargen har en alvorlig svikt i sine funskjoner.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
polycystisk leversykdom [med. el. latin]    cystelever [norsk]   Cystelever er en sykdom der det dannes lukkede, væskefylte hulrom med glatte vegger i levervevet. Sykdommen kan være arvelig og da ofte sammen med cystenyrer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
område med tettbebyggelse [norsk]    densely built area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
In books (there is) freedom [engelsk]    In libris libertas [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omne initium est difficile [latin]    Every beginning is difficult [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
omelette norvégienne [fransk]    flambert iskrem [norsk]   baked Alaska [engelsk]   iskrem dekket med sukkerbrød og marengs, flambert
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
klynge; klase; flokke seg om [norsk]    cluster [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omvei, avstikker; omkjøring [norsk]    detour [engelsk]   [diituø] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjennom hele; tvers igjenom [norsk]    throughout  [engelsk]   [thruu-aut] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
område med rikt webinnhold [norsk]    fully-featured site [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omløpshastighet på lager [norsk]    inventory turnover [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
område med rikt webinnhold [norsk]    loaded site [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
område med rikt webinnhold [norsk]    rich site [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omadressering til unikasting [norsk]    unicast rollover [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fremskrittspartiets Ungdom [norsk]    FrPU [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kristelig Folkepartis Ungdom [norsk]    KrFU [forkortelse/akronym]   
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
saker om familie, barn og ungdom [norsk]    matters relating to families, children and youth [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Omne ignotum pro magnifico est [latin]    We have great notions of everything unknown [engelsk]   (Tacitus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnes deteriores svmvs licentia [latin]    Too much freedom debases us [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnes vulnerant, ultima necat [latin]    All (hours) wound, the last kills [engelsk]   (inscription on solar clocks)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia mihi lingua graeca sunt [latin]    It's all Greek to me [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia mutantur, nihil interit [latin]    Everything changes, nothing perishes [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnium rerum principia parva sunt [latin]    Everything has a small beginning [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
feire, minnes, være et minne om [norsk]    commemorate [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
våken; klar over; oppmerksom [norsk]    aware [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forsiktig, forbeholden, varsom [norsk]    cautious [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
overbevisning, forvissning; dom [norsk]    conviction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omløpsbane; innflytelsessfære [norsk]    orbit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omskrivning; omskrive, skrive om [norsk]    paraphrase [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ramme; arbeidsområde; spillerom [norsk]    scope [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ugyldiggjøre, oppheve; tomrom [norsk]    void [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vakling; vaklende, ubesluttsom [norsk]    wavering [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Om Microsoft Office Communicator [norsk]    About Microsoft Office Communicator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
områdespesifikt nummerformat [norsk]    in-country/region number format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omdannet, omskapt, omformet... [norsk]    transformed [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
med bredt lumen, med bredt hulrom [norsk]    weitlumig [tysk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ovarielt HyperStimuleringSyndrom [norsk]    OHSS [akronym]   En komplikasjon som kan oppstå ved stimulering av eggstokkene. Kan noen ganger være alvorlig.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Ovarielt hyperstimuleringssyndrom [norsk]    OHSS [akronym]   for mange follikler modnes ved hormonstimulering
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
område for vesentlig terrenginngrep [norsk]    area entailing significant encroachment on terrain [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
To accept a favour is to sell freedom [engelsk]    Beneficium accipere libertatem est vendere [latin]   (Publilius Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Beware what you say, when, and to whom [engelsk]    Cave quid dicis, quando, et cui [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia iam fient quae posse negabam [latin]    Everything which I used to say could not happen will happen now [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia mutantur nos et mutamur in illis [latin]    All things change, and we change with them [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia mutantur, nos et mutamur in illis [latin]    All things are changing, and we are changing with them [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia vincit amor; et nos cedamus amori [latin]    Love conquers all things; let us too surrender to love [engelsk]   (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Where there is doubt, there is freedom [engelsk]    Ubi dubium ibi libertas [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
omkomme; råtne, gå i oppløsning [norsk]    perish [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omhandle; angå; være del av, høre til [norsk]    pertain to [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
stave; bety; trylleformular; trolldom [norsk]    spell [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ufravikelig, som ikke kan gjøres om [norsk]    unalterable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ikke vite, uvitende, ikke opmerksom [norsk]    unaware  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omforming, omgjøring, konvertering [norsk]    conversion [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gå/bla gjennom, bla/veksle mellom [norsk]    cycle [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omfattende (kompleks) sammensetning [norsk]    complex composition [engelsk]   blanding av mange forskjellige stoffer
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
ombygging som medfører fravikelse av bolig [norsk]    reconstruction intended to convert dwellings to another purpose [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Omne tvlit pvnctvm qvi miscvit vtile dvlci [latin]    [he] has gained every point who has combined [the] useful [with the] agreeable [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnes aequo animo parent ubi digni imperant [latin]    All men cheerfully obey where worthy men rule [engelsk]   (Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnes lagani pistrinae gelate male sapiunt [latin]    All frozen pizzas taste lousy [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
omvendt utvikling, tilbakevikling, inversutvikling [avløserord]    reverse engineering [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
omfavnelse; omfavne; omfatte; gå over til [norsk]    embrace [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
holde seg á jour med, holde seg orientert om [norsk]    keep track of [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dyp, inderlig; helt igjennom, tvers igjennom [norsk]    profoundly [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
holde seg á jour med, holde seg orientert om [norsk]    track of, keep [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omforme, omdanne; omskape, forvandle; transformere [norsk]    transform [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Galtvort Høyere Skole for Hekseri og Trolldom [norsk]    Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
omtrent, tilnærmet, tilnærmelsesvis, cirka, rundt regnet [norsk]    approximately [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omgående, øyeblikkelig; nærmeste; umiddelbar; direkte [norsk]    immediate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omkrets; krets; forsvarslinje, forsvarsområde, ytre forsvarsverk [norsk]    perimeter [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no