Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
oppgi [norsk]    heaitit [samisk]   (v) (-itt-) //son heittii doaivvus 'han oppgav håpet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
oppgitt [norsk]    skurtnjagan [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppgi ånden [norsk]    vuoi??as addit [samisk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3: vuoi??as addit (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Oppgitt brønn [norsk]    Brønn som ble permanent plugget i borefasen av tekniske årsaker.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Oppgi alder og kjønn [norsk]    STAT [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
skriv inn, angi, oppgi [norsk]    enter [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppgi, svikte; løssluppenhet [norsk]    abandon [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppgivelse; avkall; overdragelse [norsk]    relinquishment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no