Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
oppgitt [norsk]    skurtnjagan [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Oppgitt brønn [norsk]    Brønn som ble permanent plugget i borefasen av tekniske årsaker.
Oljeordliste © Oljedirektoratet