Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
opponent [engelsk]    motstander motspiller, konkurrenrent spiller motkandidat, konkurrerende kandidat
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
opponent [norsk]    vuostálasti [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune