Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
opptre i flokk [norsk]    cobmasaddat [samisk]   (adv) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune