Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
orru [kåfjordsamisk]    innbygger [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
orrun [samisk]    opphold [norsk]   (s) (-m-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: orrunsajis váldit soapmása luhtte 'ta opphold hos noen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
orrunsadji [samisk]    oppholdssted [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Corvus orru [latin]    Australkråke [norsk]   Torresian Crow [engelsk]   4-5 Mary Farms 13.11., 1 Big Mitchell Creek 14.11. og vanlig Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no