Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
orttot [samisk]    okse [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: (-h-) 'okse mellom 1 og 2 år'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune