Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ovddádusáigi [samisk]    oppgangstid [norsk]   (s) (-igg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune