Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ovtta [samisk]    like [norsk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: soai leaba buohcan ovtta guhku 'de har vært syke like lenge' //ovtta buorit 'like gode'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
ovtta dahkat [samisk]    likegyldig [norsk]   (a) (+ ill) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: ovtta dat dahká munnje 'det er meg likegyldig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ovtta oaivilis [samisk]    enig [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: oktii ságaid šaddat (-tt-) ~ ovtta sáhkii šaddat (-tt-) 'bli enige'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune