Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Jungle Owlet [engelsk]    Indiaugle [norsk]   Glaucidium radiatum [latin]   En fugl hørt i grålysningen ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. sett dagen etter om morgenen like utenfor Dhikala.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Spotted Owlet [engelsk]    Tempelugle [norsk]   Athene brama [latin]   Ganske vanlig forekommende i Keoladeo. Sett daglig her med så mange som 10 ind. første dagen. Tre ind. sett om morgenen 22.2 på vei til Bund Baretha, og to ind. påfølgende dag. Dessuten to ind. 25.2. Underveis til Ramnagar og tre ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Barred Owlet [engelsk]    Orientgjøkugle [norsk]   Glaucidium cuculoides [latin]   2-3 ind Emei Shan, 1 ind Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Barred Owlet [engelsk]    Orientgjøkugle [norsk]   Glaucidium cuculoides [latin]   Ett ind. sett i nærheten av Hotel Sherwani i skumringen like etter ankomst til Naini Tal 28.2. Deretter en hørt ved Naini Tal 1.3. og to hørt ved dammen i Sat Tal 2.3. Siste observasjonene var av 2 ind. sett og hørt ved elven i Mongoli 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pearl-spotted Owlet [engelsk]    Savanneugle [norsk]   Glaucidium perlatum [latin]   One bird was found inside the grounds of Robert`s Camp, Lake Baringo in full daylight 22/11 and the same bird was seen here the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no