Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
på en stund [norsk]    leaikkal [samisk]   (adv) //beaivváš ii ide leaikkal 'sola viser seg ikke på en stund'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune