Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
på lur [norsk]    cihkosis [samisk]   (adv) (i skjul) //feag?át 'ligge på lur for å angripe'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune